Naslovnica > Goveda > Rasplodna stoka > Angus
Angus


Na jednom mjestu:

U sustavu krava-tele za proizvodnju mesa.
Drže se i za održavanje okoline.

Angus Angus Angus AngusKrzno ili jednobojno crno ili crveno, najčešće
bez rogova. Laka telenja, poslušan.

Visina u grebenu, krave: 132 cm
Visina u grebenu, bikovi: 144 cm
Težina krave: oko 625 kg
Težina bika: oko 1100 kg

 Upit

Nazad na Rasplodna stoka

Deutsche Angus