Logo Klinger Export
Logo Klinger Export
Cattles in the pasture
Simental damızlık olarak
Gebe düve kış çıkışı
Mükemmel meme ile Simental
Simental buzağılar son derece sağlamdır
Simental hem yüksek yayla merada, hem de subtropikal bölgelerinde düzenli performans göstermektedir
Simental damızlık olarak Gebe düve kış çıkışı
Mükemmel meme ile Simental Simental buzağılar son derece sağlamdır Simental hem yüksek yayla merada, hem de subtropikal bölgelerinde düzenli performans göstermektedir

Fleckvieh (Simental)


Bir bakışta:

Tipik çift amaçlı ırk
Yüksek süt ve et verimi
Yüksek fiziksel kondisyon
Sağlam bir vücut yapısı
Uzun ömürlü
Avusturya'da en büyük dağıtım
Meme sağlığı lider konumda

Cidago yüksekliği deve: 132 - 143 cm
Canlı ağırlık geve: 550 - 650 kg
Her iklim altyapısına uygun
Meraya uygun
Kapalı ahıra uygun

Boğalar:
Kesim ağırlığı: 330 - 450 kg/% 58
Günlük ağırlık artışı: yaklaşık 1.350 g
EUROP Ticari sınıf E ve U: % 85’ten fazlaGenel: 

Fleckvieh, 1,7 milyon adet ile Avusturya da en yüksek dağılım kapasitesine sahip olan bir ırktır, alpin dağ bölgelerinden doğuda bulunan ova çevrelerine kadar uzanmaktadır. Uygun yönetim ile süt verimliliği, saf süt ırkları ile aynıdır, burada et verimliliğine daha çok dikkat edilmektedir.

Özel değer ölçüsü olarak sağlık belirtileri olan doğurganlık, kullanım süresi, yavrulama seyri, yavru çeşitliliği, hücre miktarı ve sebatına değer verilir. Aynı şekilde dış görünümleri ve meme özellikleri de önemlidir. Genç hayvanların bir çoğu dağ çayırlaında otlatılır, bu uygulama onların sağlıkları ve uzun ömürlerine iyi etki eder.

Fleckvieh hayvanların temeli sağlam olur. Yıllık süt verimlilikleri 5.süt verme durumunda çıkmaktadır. Göze çarpan bir özelliği, de tüm süt verimleri üzerinde 180.000 den az hücreler ile ortalama hücre miktarı ile meme sağlığıdır.


İyi yetişen tosunlar, başarılı sığır yetiştirmek muhteşem uyumludurlar ve özelleşen süt imalatçısı için önemli bir ilave gelir kaynağı teşkil etmektedir. Kesilecek olan inekler 350 – 450 kg arasında kesim ağırlığı ile orta çaplı yağlanma ve en iyi şekilde hareleme gösterirler.

Islah hedefi: 

% 38 Süt
% 16 Et
% 15 Fiziksel kondisyon
Hızlı büyüyen, iyi şekillendirilmiş ve yüksek verimli bir sığır hedeftir.
Nüfus Avusturya’da: 1.650.000
Kayıtlı inek: 260.000
Sürü: 17.000
Avusturya’daki ırklar arası pay: % 79,5 %
İneklerin %7,7si Alpler’de
Ağırlık: 650 - 850 kg
Boy: 140 - 150 cm
İlk Buzağılama: 30 ay
Yararlı ömürü: 3,6 yıl

Besi verimi: 

Kayıtlı inek: 5.500
Sürü: 700
Test istasyon günlük canlı ağırlık artışı: 1.493 g
Karkas verimi: yaklaşık % 58
Günlük ağırlık artışı: 1.350 g
EUROP Ticari sınıf E ve U: % 85’ten fazla
 

Kullanım alanları: 

Süt üretimi için melezleme ırkı
Her tür üretim ve ikilim altyapısına uygun, doğurganlık, uzun ömürlülük, meralara ve ahıra uygundur.

soruşturma