Brod

Upotrebljavamo isključivo brodove za prijevoz žive stoke koji su dopušteni i odobreni u skladu s normom Europske unije!
Naši specijalni transporteri dovode vašu rasplodnu stoku izravno do brodske rampe, čime se omogućuje neposredan utovar u klimatizirane brodske segmente.
Goveda se utovaruju na brod u skladu s pravilima zaštite životinja, po mogućnosti obzirno i bez stresa. Veterinari i njegovatelji životinja prate prijevoz goveda do istovarne luke, a tijekom čitavoga prijevoza odgovorni su za njihovo hranjenje, pojenje i smještaj.
Time se omogućuje isporuka rasplodnih goveda na vašu farmu u najboljem mogućem stanju kondicije i vitalnosti.ispitivanje