Logo Klinger Export
Logo Klinger Export
Cattles in stable

Savjetovanje i planiranje

Zahvaljujući angažmanu najboljih stručnjaka iz područja hranjenja, zdravlja životinja / genetike i opreme za modernu poljoprivredu sljedeće teme postaju stvarnost za naše klijente:

1)  hranjenje, sustavi za hranjenje i savjetovanje:

 1. posjet neovisnog savjetnika za hranjenje radi snimanja postojećeg stanja te zatim iznošenja prijedloga za poboljšanje
 2. analiza hrane u suradnji s vodećim koncernima za stočnu hranu. Odgovarajuće komponente mogu se izravno nabaviti
 3. razrada novog koncepta hranjenja i mogućnost isporuke svih komponenti potrebnih za to preko poduzeća Klinger
 4. kvaliteta i povećanje količina u proizvodnji hrane na polju i livadi
 5. povećanje prinosa mlijeka i mesa u pogonu
 6. pripremanje informativnog materijala za pripremu, dovođenje, skladištenje, analizu itd.


2)  zdravlje životinja:

 1. izobrazba i usavršavanje u obliku seminara
 2. prijedlozi rješenja u područjima držanja i njege životinja
 3. posebna pažnja posvećuje se temi plodnosti
 4. praktična demonstracija i edukacija osoblja u vrlo važnom području njege čeljusti.


3) genetika:

 1. preporuke za parenje koje daju specijalisti iz stanica za osjemenjivanje odnosno organizacija za uzgoj rasplodnih goveda
 2. uvoz sjemena
 3. podrška i edukacija pri umjetnom osjemenjivanju pa sve do embriotransfera


4)  oprema za modernu poljoprivredu:

 1. predmeti za njegu čeljusti svih vrsta uklj. edukaciju
 2. automatizirani dovod hrane s uključenim dodavanjem visokokalorične stočne hrane kao motivacije za tov, a time i postizanje povećanja prinosa za do 1000 litara godišnje po kravi
 3. tehnička laboratorijska oprema za jednostavno obavljanje standardnih analiza u vlastitom pogonu (sadržaj masti u mlijeku, sadržaj bjelančevina u mlijeku itd.)


5) izobrazba u području hranjenja i zdravlja životinja u Austriji

 1. moduli za izobrazbu i usavršavanje u Austriji
 2. stručni seminari koje održavaju osobe iz prakse
 3. treninzi za pojedinačne pogone i jedinice za savjetovanje
 4. demonstracije i lokalni uvid u stanje na oglednim pogonima (bliskima praksi)
ispitivanje