Svinje za klanje

U skladu sa Vašim zahtjevima možemo isporučiti svinje za klanje težine od 100 – 140 kg žive vage.

ispitivanje