Logo Klinger Export
Logo Klinger Export
Cattles in the pasture
Fleckvieh uzgajivač junica Austrija
Fleckvieh / Simmental iz Austrije
Uzgoj goveda Simmental
mladih simmentalnih uzgojnih junica
Austrijsko uzgoj stoke
Fleckvieh uzgajivač junica Austrija Fleckvieh / Simmental iz Austrije
Uzgoj goveda Simmental mladih simmentalnih uzgojnih junica Austrijsko uzgoj stoke

Simentalac


Na jednom mjestu:

Tipična pasmina s dvojnom namjenom
Visoki prinos mlijeka i mesa
Fizički jaka
Stabilna vanjština
Dugo očekivani životni vijek
Najveća rasprostranjenost u Austriji
Vrhunsko zdravlje vimena

Visina u grebenu, junica: 132 - 143 cm
Živa vaga, junica: 550 - 650 kg
Prilagodljivost svim klimatskim uvjetima
Pogodno za ispašu
Pogodno za držanje u stajama

Bikovi:
Težina pri klanju: 330 - 450 kg/58 %
Dnevni prirast: oko 1.350 g
Europska klasifikacija E i U: preko 85 %Opće informacije:  Simentalac sa 1,7 milijuna životinja, ima najveću rasprostranjenost u Austriji, sa područjem rasprostranjenosti od alpskih planinskih područja sve do Tallanda na istoku. Kada se njima upravlja na odgovarajući način, prinos mlijeka usporediv je sa prinosom čistih mliječnih pasmina, dok se u isto vrijeme pozornost obraća i na prinos mesa.

Poseban naglasak stavlja se na fizička obilježja, plodnost, vijek korištenja, razvoj teleta, vitalitet teladi, broj stanica i postojanost.
Isto tako, važna su vanjština i obilježja vimena. Veliki udio mladih goveda odvodi se u planinske pašnjake na ispašu, što se pozitivno odražava na njihovo zdravlje i dugovječnost.

Stoka simentalske pasmine se odlikuje po stabilnoj vanjštini. Godišnji prinos mlijeka se povećava i do 5. laktacije. Istaknuto obilježje ove pasmine je vrhunsko zdravlje vimena sa prosječnim brojem stanica manjim od 180.000 kroz sve laktacije.

Brzorastuća, muška telad vrlo su pogodna za uspješan tov goveda i predstavljaju važan dodatni izvor prihoda za specijalizirane proizvođače mlijeka.
Krave za klanje pri klanju dosežu težinu od 350 - 450 kg i ističu srednju masnoću i izvrsnu mramoriranost.

Uzgojni cilj:  38 % mlijeka
16 % mesa
46 % forme
Cilj je dobiti brzorastuće, dobro oblikovano govedo visokih mogućnosti.
Populacija u Austriji: 1,650.000
Krave iz knjige stada: 260.000
Stada: 17.000
Udio pasmine u Austriji: 79,5 %
7,7 % krava na ispašama u alpskim pašnjacima
Težina: 650 – 850 kg
Visina do grebena: 140 - 150 cm
Prvo telenje: 30 mjeseci
Životni vijek: 3,6 godina

Prinos mesa:  Krave iz knjige stada: 5.500
Stada: 700
Prinos: oko 58 %
Dnevni prirast: 1.350 g
EUROP Trgovačka klasa proizvoda E i U: > 85 %

Smjerovi korištenja:  Uporaba križanaca za proizvodnju mlijeka, prilagodljivost na sva proizvodna i klimatska okruženja, plodnost, dugovječnost, prikladno za ispašu i držanje u stajama.
ispitivanje