Referentna lista

Nudimo Vam najbolju kvalitetu i pravovremenu uslugu. Pitajte naše kupce.

Pogon u Sibiru:

Ova farma opskrbljena je od nas sa 2000 komada junica pasmine simental. U ovoj zemlji prevladavaju niske temperature od - 45 °C do visokih temperatura od 45 °C.

Naš simentalac iz Austrije se vrlo lako prilagodio teškim uvjetima u Sibiru.