Logo Klinger Export
Logo Klinger Export
Cattles in the pasture
Simentalac
Simentalac
Holstein
Holstein
Smeđe govedo
Smeđe govedo
Ostale pasmine
Ostale pasmine
 
Rasplodna stoka

Bređe rasplodne junice


Bređe rasplodne junice čiste pasmine nalaze se na zalihi u našim vlastitim karantenskim stajama, spremne za neposredan odabir od klijenata. Neovisni državni veterinari nadziru našu karantenu i brinu se o njoj. Time se jamče stabilne i zdrave skupine životinja u trenutku pristizanja u vaše staje, a time i visok stupanj sigurnosti i brza prilagodba.  
Životinje su u stadiju gravidnosti od 2 - 7 mjeseci, imaju potpun dokaz o porijeklu i podijeljene su u skupine po prinosu. Životinje možete selektirati kod nas točno u skladu sa svojim željama i poslovnim potrebama. Mi ćemo se profesionalno pobrinuti da budete potpuno zadovoljni sa svim ostalim - sve do dolaska rasplodnih junica na vašu farmu. Mlade junice


Zahvaljujući neprestanoj selekciji koju provodi naše osoblje za rasplod gotovo uvijek na raspolaganju imamo junice čiste pasmine najčešćih pasmina. Mlade junice imaju 6 - 13 mjeseci, zabilježeno porijeklo od najmanje triju generacija i sortiraju se selekcijskim postupkom ovisno o prinosu. Naravno da se naša ponuda osim europskih junica odnosi i na junice iz prekomorskih zemalja.ispitivanje