Logo Klinger Export
Logo Klinger Export
Cattles in stable

Danışmanlık ve planlama

Besleme, hayvan sağlığı/Genetik alanlarından en iyi uzmanların eşliğinde ve modern ziraatın ekipmanlarıyla müşterilerimizin aşağıda belirtilen konulara gerçeğe dönüştürüyoruz:

1)  Besleme, besleme sistemleri ve danışmanlık:

 1. Bağımsız bir beslenme uzmanın durum tespiti için ziyareti ve müteakibinde iyileştirme önerileri.
 2. Önde gelen yem ürünleri şirket gruplarıyla işbirliği halinde yemin analizinin yapılması. İlgili unsurlar direkt olarak alınabilirler.
 3. Yeni bir besleme konseptinin düzenlenmesi ve bunun için gerekli olan tüm unsurların Klinger tarafından temin edilmesi.
 4. Arazi ve çim alanda yem üretiminin kalitesinin ve miktarının arttırılması.
 5. İşletmede süt ve et üretiminin arttırılması.
 6. Yem hazırlığı, alım, depolama, analiz, v.s. gibi konular için gerekli olan bilgi malzemesinin sunulması.


2)  Hayvan sağlığı:

 1. Seminerlerle eğitim ve gelişim
 2. Hayvancılık ve hayvan bakımı alanlarında çözüm önerileri
 3. Doğurganlık konusunda özel itina
 4. Çok önemli olan tırnak bakımı konusunda personele pratik uygulamalar ve eğitim


3) Genetik:

 1. Döllenme ve yetiştirme istasyonlarına bağlı uzmanlar tarafından çiftleştirme önerileri
 2. Sperm ithalatı
 3. Suni döllenmeden embriyo transferine kadar destek ve eğitim


4)  Modern ziraat için ekipmanlar:

 1. Tırnak bakım gereçlerinin tüm türleri ve eğitim
 2. Beslenme motivasyonu olarak kuvvetli yem içeren otomatik besleme sistemi ve buna bağlı olarak her bir ineğin sütünün yılda 1000 litreye kadar arttırılması
 3. şletmede standart analizlerin basit bir şekilde yapılabilmesi için laboratuvar ekipmanı (süt yağı oranı, süt beyazı oranı, v.s.) 


5) Avusturya’da beslenme ve hayvan sağlığı eğitimi

 1. Avusturya’da eğitim ve gelişim modülleri
 2. Pratisyenler tarafından düzenlenen uzmanlık seminerleri
 3. İşletmeye özel eğitim ve danışma birimleri
 4. Örnek işletmelerin demonstrasyonu ve mahallinde keşfi (uygulamaya yakın)
soruşturma